Logowanie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.postheadericon Tiens Ursynów - medycyna chińska

1

foto tiens

Tiens dla Zdrowia Piękna i Urody

jest korporacją o światowym zasięgu. Od chwili gdy powstał ten biznes utrzymuje on ustalony, stateczny roczny indeks wzrostu sięgający 170%. Mimo faktu, iż przedsiębiorstwo kieruje swoje zainteresowanie przede wszystkim na zaawansowaną biotechnologię, jest także aktywna w sferze gospodarki, finansach, edukacji, nieruchomości, wymiany miedzy narodowej dodatkowo nowoczesnej logistyki. Jej miejsce stałego rezydowania mieści się w głównym punkcie Hendersona w Pekinie, oraz zakłady produkcji są utytułowane w Strefie Rozwoju Nowych Technologii Wuqing w Tianjin. Wszystkie aktywa tej korporacji w Chinach są obliczane na 2,1 miliarda RMB.

Tiens promuj zdrowie i szczęście na całym świecie!

Zespół Tiens powstał w 1995 roku, zaś poprzednio był to Tianshi Economic Development Co., Ltd założony w 1992. Korporacja zaczęła opanowywać międzynarodowe rynki w roku 1998 natomiast już jest liczącą się na rynkach międzynarodowych korporacją. Rozpoczynając funkcjonowanie od momentu wytwarzania jednego produktu - po siedmiu latach ciężkiej pracy Tiens produkuje w przybliżeniu 200 produktów. Strefa jej aktywności obejmuje w tym momencie 170 państw oraz regionów na całym świecie. Ma swoje oddziały w przeszło w 90 krajach Ameryki południowej i północnej, Europy, Azji również państwach ościennych. Weszła w skład z przeszło 10 przedsiębiorstwami w państwach takimi jak na przykład Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Republika Federalna Niemiec czy Malezja. W Chinach Tiens założyła swoje oddziały w 34 prowincjach tudzież regionach, powstało także 1800 punktów sprzedaży. Aktualnie Tiens ma ponad 7 milionów stałych klientów.

Tiens cenny wkład w dobro ludzkości

Posiłkując się zdobyczami najnowocześniejszej biotechnologii, Tiens współuczestniczy w rozpowszechnianiu tradycyjnej chińskiej medycyny oraz stylu życia. Poziom jej produktów gwarantuje pełny komplet zautomatyzowanego wyposażenia pochodzący z Niemiec, Włoch, USA o wartości bez mała 100 milionów RMB. Tiens otrzymało międzynarodowy certyfikat systemu jakości ISO 9001:2000. Każdy produkt oraz sprzedawany na na terenie USA produkt przeszedł testy gwarantujące bezpieczeństwa i jakość w FDA. Tiens ma już kilka patentów krajowych. Poza tym zdobył międzynarodowy zachwyt i nagrody za wdrożenie nowych technologi produkcyjnych. Został również uznany przez ONZ za najlepszą firmę angażującą się w Światowe Ekologiczne Bezpieczeństwo.

Tiens wspólnie rozwijamy się, wspólnie wzlatujemy!

tiens

Międzynarodowy cel strategi przedsiębiorstwa Tiens został osiągnięty na skutek pracy dobrze wykwalifikowanych pracowników oraz także pozyskiwaniu nowych utalentowanych ludzi. Zarząd przedsiębiorstwa wspiera elastyczną oraz nobilitującą strukturę uznawania osiągnięć. Przeszło powyżej 30% pracowników ma stopień naukowy na poziomie magistra bądź doktora. Dyrekcja przedsiębiorstwa Tianshi jest zorientowana na wiedzę, strukturę, rozwagę, a przede wszystkim ludzi. Na całej ziemi Tiens zatrudnia 1800 osób na stanowiskach kierowniczych, z spośród których 320 to lokalni przedstawiciele z poza Chin. Tiens z postanowieniem bycia użytecznym społeczeństwu przy zapewnienia ludziom zdrowia oraz pomocy w rozwijającym się państwie z wykorzystaniem rozwijającego się przemysłu, zapłaciło 650 mln. RMB podatku pozyskując względy samorządów lokalnych w charakterze największego podatnika.

Tiens cenny wkład w dobro ludzkości

espół Tianshi jest korporacją o światowym zasięgu. Od chwili odkąd momentu powstał biznes ten utrzymuje ustalony, stateczny roczny indeks wzrostu sięgający 170%. Mimo faktu, iż przedsiębiorstwo kieruje swoją zainteresowanie przede wszystkim na zaawansowaną biotechnologię, jest także aktywna w sferze gospodarki, finansach, edukacji, nieruchomości, wymiany miedzy narodowej dodatkowo nowoczesnej logistyki. Jej miejsce stałego rezydowania mieści się w głównym punktcie Hendersona w Pekinie, oraz zakładay produkcyji są ustyułowane w Strefie Rozwoju Nowych Technologii Wuqing w Tianjin. Wszystkie aktywa tej korporacji w Chinach są obliczne na 2,1 miliarda RMB.
 

postheadericon Konsultacja Bioelektropunktowa

1

Konsultacja Bioelektropunktowa

Piękne ciało i zad­bana cera świad­czą o har­moni­jnej pracy organów wewnętrznych i dobrym stanie sys­temów: ner­wowego, hor­mon­al­nego oraz immuno­log­icznego (odpornościowego).

Za pomocą spec­jal­isty­cznego sprzętu dokony­wana jest dogłębna anal­iza zaburzeń i dys­funkcji wszys­t­kich narządów wewnętrznych obję­tych stanem chorobowym oraz wczesne rozpoz­nawanie niepraw­idłowości w ich funkcjonowaniu.

Nasi spec­jal­iści usta­lają zaburzenia ich funkcji nawet w początkowym sta­dium roz­woju problemów.

Medy­cyna bioelek­trop­unk­tur­owa pomaga sko­ry­gować ustalone (wykryte) niepraw­idłowości metodą infor­moter­apii, która har­mo­nizuje orga­nizm człowieka na poziomie biofizyki (komórki).

Jeżeli dokuczają Pan­iom zaburzenia cyklu men­stru­a­cyjnego, napię­cie przed­miesiączkowe, mastopa­tia, cysty na jajnikach, endometri­oza lub mięś­ni­aki macicy, oraz stany depresyjne oraz zaburzenia sek­su­alne (a może któraś z kobiet chce “obudzić” własną sek­su­al­ność) zapraszamy do naszego biura.

Zdrowe, piękne ciało, atrak­cyjność i wysoki poziom sek­su­al­ności defini­ują współczesną kobietę.

Nasi kon­sul­tanci:

Dr n. medy­cznych Katarzyna Judin­s­kich: internista, spec­jal­ista akupunk­tury, home­opata, fizjoter­apeuta, spec­jal­ista nutri­cy­olog (suple­men­tacja diety). Ukończyła Uni­w­er­sytet Medy­czny w Tom­sku. Szkołę pody­plo­mową z akupunk­tury i home­opatii a od ponad 20 lat prowadzi prak­tykę pry­watną w zakre­sie medy­cyny bioelektroinformacyjnej.

Poprawiony (niedziela, 02 listopada 2014 20:57)

 
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 333 gości